DE BEWONERS

In Villa Kralingen wonen 8 jongvolwassenen samen die allemaal op hun eigen manier bijzonder zijn. Jongeren die niet zelfstandig, niet zonder begeleiding kunnen wonen maar die met ondersteuning best veel kunnen en zich ongetwijfeld nog verder zullen ontwikkelen, ook zonder ouders die hun hele leven voor hen hebben gezorgd en hen nu met veel liefde begeleiden naar de volgende stap in hun leven.

Hun ouders, overige familieleden en achterban, hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de toekomstige bewoners van Villa Kralingen. En blijven dat doen ook nu ze in Villa Kralingen wonen. Ouders blijven betrokken en zijn verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden in de zorg en dagbesteding van hun kind. Zij voeren de regie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders achterover leunen en denken…’Okay Villa Kralingen… ons kind is nu jullie zorg…’

Vanzelfsprekend zullen de bewoners van Villa Kralingen zich bij elkaar op hun gemak moeten voelen wat zal bijdragen een goede sfeer. Een voorwaarde om dit te bereiken is dat de jongvolwassenen een aanvulling vormen op elkaar. Daarbij kan een zekere mate van variatie gunstig zijn voor zowel de groepsdynamiek als voor de mogelijkheid elkaar aan te vullen, te helpen en te stimuleren.

De meerwaarde van het met elkaar samenleven is voor de jongvolwassenen dat zij een groep vormen waarin zij elkaar kunnen aanvullen ten opzichte van elkaars begeleidings- behoefte, levensritme, communicatiebehoeften, belangstellingsgebieden, interesses en karaktereigenschappen.

De verschillen mogen echter niet zo groot zijn dat de groepsvorming en het evenwicht (ernstig) worden verstoord. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige psychische stoornis zouden een onevenredig beslag kunnen leggen op de begeleiding en daardoor de balans binnen deze kwetsbare groep kunnen verstoren. Hiertoe wordt een profielschets voor toekomstige bewoners opgesteld.

Op basis van de profielschets zullen potentiele bewoners worden geselecteerd op hun geschiktheid en passing binnen de (toekomstige) bewonersgroep. De selectie wordt gedaan door een (afvaardiging van) het bestuur van Stichting Villa Kralingen samen met deskundigen (bijvoorbeeld gedragsdeskundigen).

DE ZORG

Villa Kralingen kiest er bewust voor om de zorg in eigen beheer te verzorgen. Dat wil zeggen dat de zorg voor de bewoners van Villa Kralingen niet wordt uitbesteed aan een professionele zorginstelling maar dat er door Villa Kralingen overeenkomsten worden gesloten met zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers).

Naast de financiële voordelen, die door experts worden ingeschat op 30-35% lagere kosten t.o.v. uitbesteding aan reguliere zorgorganisaties, kan op deze wijze direct worden ingespeeld op veranderende behoeften van de individuele bewoners of bewonersgroep als geheel. Bovendien kunnen de begeleiders worden geselecteerd en ingehuurd die het beste passen bij de zorgbehoefte en karakter van de bewoners/bewonersgroep.

Voor iedere jongvolwassene wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld in samenspraak met of door de jongvolwassene zelf, zijn ouders en begeleiders. In dit plan staat omschreven aan welke begeleiding behoefte is en biedt daarmee een handvat voor de benodigde zorg. Ook de positie die de jongvolwassene in de groep inneemt wordt in dit individuele begeleidingsplan vastgelegd, alsmede de mate waarin deze bewoner deel wil en kan nemen binnen de groep, zijn zelfstandigheid of de wijze waarop hij zijn leven in wil richten binnen Villa Kralingen.

Ouders voeren zelf de regie en maken zelf de nodige keuzes in de gewenste zorgondersteuning voor hun kind op basis van beschikbaar PGB budget en bereidheid om eventueel aanvullend zelf bij te dragen mocht het PGB niet toereikend zijn voor de gewenste ondersteuning.

BLIJF OP DE HOOGTE

Benieuwd naar de ontwikkeling van Villa Kralingen? Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

    ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Villa Kralingen