ANBI INFORMATIE

Stichting Villa Kralingen

 • statutaire naam: Stichting Villa Kralingen
 • registratie KvK: 73321281
 • RSIN: 859459548
 • IBAN: NL47 RABO 0336 7242 33

Zorginstelling registraties

 • instellingsnr. WTZi: 14819
 • AGB code: 41784293

Contactgegevens

 • Kralingse Plaslaan 39 – 3061BA Rotterdam
 • 010-8424874
 • info@villakralingen.nl

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken/te bereiken door:
  a. het voor eigen rekening verkrijgen, verhuren, beheren en exploiteren van onroerende goederen om te kunnen voorzien in de woonbehoefte;
  b. contracten af te sluiten met zorgleveranciers en/of het in dienst nemen van zorgverleners om te kunnen voorzien in de zorgbehoefte;
  c. het bevorderen van onderling contact tussen de bewoners;
  d. het organiseren van activiteiten die passen in de doelstelling;
  e. vrijwilligers te werven;
  f. samen te werken met instellingen, personen of groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
  g. het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen overheidsinstanties, particulieren en personen, die zich op soortgelijk terrein bewegen;
  h. het scheppen van een gunstig verzorgings- en leefklimaat voor bewoners;
  i. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor alle binnen de stichting werkzame personen;
  j. alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het een en/of ander verband houden.
 3. De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
 4. De stichting zal de Governancecode Zorg zoals deze van tijd tot tijd luidt blijven toepassen.

Raad van Bestuur

 • Ronald Tam (voorzitter)
 • Margo Lew (secretaris & penningmeester)
 • Jenny Schenk (algemeen lid)

Raad van Toezicht

 • Geert-Jan Reinalda
 • Marco Beukman
 • Harm van Deuren

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Villa Kralingen ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de stichting geen personeelsleden in loondienst.

Beleidsplan

Actuele Beleidsplan Stichting Villa Kralingen

Activiteitenverslag 

Activiteiten 2019

BLIJF OP DE HOOGTE

Benieuwd naar de ontwikkeling van Villa Kralingen? Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Villa Kralingen