Het is al weer even geleden dat je van ons hebt gehoord… dat betekent echter niet dat we stil hebben gezeten! In de spannende periode die achter ons ligt hebben we onderhandelingen gevoerd over de aankoop van het pand aan de Kralingse Plaslaan, het hele project zorgvuldig financieel op haalbaarheid getoetst en de financiering geregeld.

We zijn dan ook erg blij te kunnen meedelen dat we de onderhandelingen met eigenaresse van het pand succesvol hebben afgerond en afgelopen week de koopovereenkomst hebben ondertekend voor de woning aan de Kralingse Plaslaan!

Ook hebben we van de Rabobank technische goedkeuring voor onze financieringsaanvraag. Na oprichting van Stichting Villa Kralingen zal de financiering definitief gemaakt worden.

Hoewel er dus nog een aantal formailiteiten moeten plaatsvinden durven we het wel aan om het hardop uit te roepen: “VILLA KRALINGEN KOMT ER!”.

Wat gaat er nu gebeuren?

We gaan onze plannen uitvoeren: oprichting van Stichting Villa Kralingen, aanvraag omgevingsvergunning i.v.m. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, hierover is al vooroverleg gevoerd met als resultaat positief advies), opdrachtverlening aan aannemer voor verbouwingswerkzaamheden, etc

Ook zullen we op korte termijn beginnen met de procedure voor aanmelding en selectie van de eerste bewoners van Villa Kralingen. Binnenkort zullen we alle geïnteresseerden hierover informeren.

Zodra we de bewonersgroep hebben samengesteld hopen we met de ideeën, ervaring en inzet van alle ouders snel vorderingen te kunnen maken met alles wat er verder nog moet gebeuren om in het voorjaar van 2019 de deuren van Villa Kralingen te kunnen openen:

  • het werven van ZZP’ers voor de zorg/begeleiding
  • diverse ‘projecten’: inrichting gemeenschappelijke ruimten, zonnepanelen,
  • fondsenwerving t.b.v. financiering projecten

Mogelijk heb je vragen of ideeën naar aanleiding van deze email. Aarzel dan niet om contact met mij, Margo of Jenny op te nemen.

Wij hebben er ontzettend veel zin in om hard aan het werk te gaan om volgend jaar Villa Kralingen te kunnen openen!

Met hartelijke groet,
namens de initiatiefnemers van Villa Kralingen

Ronald Tam