Hopelijk heeft u net als wij – de initiatiefnemers van Villa Kralingen – de bijna afgelopen vakantieperiode de batterijen weer een beetje kunnen opladen.

We staan te popelen om met Villa Kralingen de volgende stappen te zetten. Met dit bericht willen we u een korte terugkoppeling geven van de resultaten van de enquete naar aanleiding van de informatiemiddag van 8 juli j.l. en informeren over de eerstvolgende stappen.

Conclusies Informatiemiddag Villa Kralingen

  • De informatiemiddag is door de bezoekers goed ontvangen. De informatie sloot goed aan bij de verwachting (score van 4,9 van 5) en werd als nuttig ervaren (score 4,9 van 5)
  • De woning aan de Kralingse Plaslaan werd door bezoekers omschreven als ‘mooi’, ‘warm’, ‘huiselijk’ en ‘op een prachtige locatie’
  • Voor een enkeling past de woning niet: ‘niet levensloopbestendig genoeg’, ’teveel haken en ogen’
  • Van de bezoekers is ongeveer de helft (14 van 26) van plan hun kind aan te melden voor Villa Kralingen, de rest weet het nog niet (11 van 26) of is dat niet van plan (1 van 26)
  • Voor degenen die overwegen hun kind aan te melden is de gewenste termijn van plaatsing: ongeveer een derde bij opening/binnen een jaar (9 van 25); een derde binnen 3-5 jaar (8 van 25); een derde meer dan 5 jaar/weet nog niet (8 van 25)
  • Het feit dat sommige ouders nog niet weten of en wanneer ze hun kind zouden willen aanmelden voor Villa Kralingen heeft te maken met de nog jonge leeftijd van hun kind: bij 12 van de 26 respondenten gaat het om een kind van 18 jaar of jonger.

Op basis van de informatiemiddag en de reacties die we hebben ontvangen kunnen we concluderen dat het gepresenteerde woon- en zorgconcept aansluit op de behoeften van de doelgroep waar Villa Kralingen zich op richt.

Hoewel we dat natuurlijk niet mogen doen omdat er meer komt kijken bij het samenstellen van de bewonersgroep zouden we op basis van de uitgesproken intenties Villa Kralingen al gevuld hebben!

Financiering Villa Kralingen

Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van Villa Kralingen is het verkrijgen van (vreemd vermogen) financiering t.b.v. de aankoop van de woning. Hiervoor zijn we in gesprek met de Rabobank. De Rabobank staat positief tegenover ons initiatief mede naar aanleiding van de resultaten van de informatiemiddag. De komende weken zal door ons gewerkt worden aan een formele financieringsaanvraag.